fönix

Fönix


fonix
Fönix från Lyraninge: SE 91103201
Exteriör: 7,64 Ridegenskaper: 7,88 Totalt: 7,79
Färg: svart Mankhöjd: 144 cm Godkänd: 1999

M: Bergthóra frá Sydri-Skörugili IS 5636 (8,15)
MF: Skardi frá Sydri-Skörugili IS 894
MM: Skúfsstada-Brúnka frá Skördugili
F: Hvinur frá Aldenghoor NL He 25 (8,05)
FF: Thor von Sportz DE 1164 MF: Skardi frá Sydri-Skörugili IS 894
FM: Hvöt frá Kolkuós MM: Skúfsstada-Brúnka frá Skördugili

Fönix betäcker numera på de evigt gröna ängarna alldeles gratis!
Vi är honom evigt tacksamma för alla fina hästar han gett oss, bästa bästa Fönix.